Intelligentieonderzoek

Op basis van een intelligentieonderzoek, kunnen op cognitief gebied de sterke en zwakke kanten van een kind of jongere in kaart worden gebracht. 

Door middel van het afnemen van een aantal verschillende taken worden de verschillende cognitieve vaardigheden (o.a. probleemoplossend vermogen, visuele vaardigheden en , werkgeheugen) van het kind in kaart gebracht.

Naast deze vaardigheden wordt er ook gekeken naar werkhouding, inzet en doorzettingsvermogen.