Kortdurende oplossingsgerichte interventies

Dit is een kortdurende therapie waarbij kinderen en jongeren zelf hun problemen leren hanteren en de nadruk wordt gelegd op het vinden van oplossingen. Kinderen en jongeren leren meer zelfredzaam te worden. Er wordt gewerkt vanuit een stappenplan in drie fasen.

  1. De eerste fase is gericht op inzicht in de problemen, omstandigheden, omgeving en persoonlijke stijl.
  2. In de tweede fase wordt stilgestaan bij het veranderen en versterken van de persoonlijke aanpak.
  3. In de derde fase wordt aandacht besteed aan terugvalpreventie (wat kun je doen als het even wat minder goed gaat).

Er wordt stilgestaan en aangesloten bij de hulpbronnen (positieve eigenschappen) waarover het kind al beschikt.