ADHD onderzoek

Er bestaat geen objectieve test of onderzoeksmethode om ADHD vast te stellen of uit te sluiten.

Een onderzoek naar ADHD bestaat altijd uit meerdere onderdelen en informatiebronnen. Er wordt gekeken of een kind of jongere op meerdere leefgebieden (school, buurt, opvang, sport) last ondervindt van zijn problemen. Een gesprek met het kind of jongere, heeft als doel helder te krijgen, hoe het kind of jongere zelf zijn problemen ervaart en hoeveel last hij hiervan heeft.

Bij jongere kinderen kan door middel van een spelobservatie naar het gedrag van het kind gekeken worden. Daarnaast zal er een gesprek met ouders plaatsvinden om het gedrag, de symptomen en gevolgen goed in kaart te brengen.

Het functioneren op school wordt meegenomen door contact op te nemen met de leerkracht van het kind of de jongere. Aanvullende vragenlijsten kunnen gebruikt worden in het brede onderzoek.

De symptomen (hyperactiviteit, impulsiviteit en aandachtsproblemen) kunnen in wisselende mate aanwezig zijn. Geen enkel kind met ADHD is hetzelfde.

Dit diagnostische onderzoek bestaat uit de volgende onderdelen:

Dit is een gesprek met ouders om de ontwikkeling van de cliënt van baby af aan in kaart te brengen.