Wat doen wij

DostKuijper kan de volgende onderzoeken afnemen bij uw kind.

Intelligentieonderzoek

Op basis van een intelligentieonderzoek, kunnen de sterke en zwakke kanten van een kind of jongere in kaart worden gebracht op cognitief gebied.

ADHD onderzoek

Bij een onderzoek naar ADHD wordt er altijd gekeken of een kind of jongere op meerdere leefgebieden (school, buurt, opvang, sport) last ondervindt van zijn problemen.

Autismespectrumstoornis onderzoek

Het diagnostisch onderzoek richt zich op het in kaart brengen van sterke en zwakke kanten, op verschillende gebieden, zoals de sociale communicatie en interactie.