Voor ouders

Ieder kind is weleens boos, bang of verdrietig. Dat is heel normaal.

Als u ziet dat deze gevoelens van boosheid, angst of verdriet bij uw kind een lange periode blijven aanhouden en het niet lukt er samen met uw kind uit te komen, kunt u hulp van ons inschakelen. 

Als u zich als ouder al langere tijd zorgen maakt over de ontwikkeling van uw kind, is het mogelijk met u mee te kijken naar de mogelijke oorzaken; dit kan door middel van een diagnostisch onderzoek.

Deze gedragsveranderingen kunnen het gevolg zijn van mogelijke ingrijpende gebeurtenissen die uw kind heeft meegemaakt. Ook kan het zijn dat u ineens een gedragsveranderingen bij uw kind signaleert, terwijl uw kind eerder gewoon functioneerde.

Een voorbeeld: uw kind durft bepaalde dingen niet meer, is sneller bang, heeft last van nare dromen en slaapt slechter in of door, is snel boos, heeft moeite met sociale contacten of moeite om zich te concentreren.