Praktijk voor
JEUGDPROBLEMATIEK

 

Voor diagnostiek van en behandeling aan kinderen en jongeren, (tot 18 jaar) als de ontwikkeling niet (meer) op een vanzelfsprekende manier verloopt.

Aangezien wij een kleine praktijk zijn kunnen wij geen spoedaanvragen of crisissen in behandeling nemen. Neem daarvoor contact op met uw huisarts.

Voor diagnostiek en behandeling aan kinderen en jongeren, (tot 18 jaar) als de ontwikkeling niet (meer) op een vanzelfsprekende manier verloopt.

Aangezien wij een kleine praktijk zijn kunnen wij geen spoedaanvragen of crisissen behandelen, neem daarvoor contact op met uw huisarts.

Aanmelden bij DostKuijper

Wat doen wij?

Intelligentieonderzoek

Op basis van een intelligentieonderzoek, kunnen de sterke en zwakke kanten van een kind of jongere in kaart worden gebracht op cognitief gebied.

ADHD onderzoek

Bij een onderzoek naar ADHD wordt er altijd gekeken of een kind of jongere op meerdere leefgebieden (school, buurt, opvang, sport) last ondervindt van zijn problemen.

Autismespectrumstoornis onderzoek

Het diagnostisch onderzoek richt zich op het in kaart brengen van sterke en zwakke kanten, op verschillende  gebieden, zoals de sociale communicatie en interactie.

Cognitieve gedragstherapie

Met behulp van cognitieve gedragstherapie leert uw kind ander gedrag aan of vindt hij/ zij een nieuwe manier om met nare gevoelens om te gaan.

Traumabehandeling (EMDR)

EMDR is een methode die ervoor zorgt dat de nare gebeurtenissen die kinderen/jongeren hebben meegemaakt niet meer zo’n naar gevoel geven als zij eraan terugdenken.

PRT (Pivotal Response Treatment)

PRT is een gedragstherapeutische behandeling voor kinderen en jongeren die moeite hebben om initiatief te nemen in het contact. Hiermee wordt het aangaan van contact vergroot.

Kortdurende, oplossingsgerichte interventies

Dit is een kortdurende therapie waarbij kinderen en jongeren zelf hun problemen leren hanteren en de nadruk wordt gelegd op het vinden van oplossingen.

Visie DostKuijper

Wij vinden het belangrijk om samen met ouders en betrokkenen te kijken wat het kind nodig heeft. 

Wij zijn een kleine praktijk en hebben beiden meer dan 12 jaar werkervaring opgedaan in de gespecialiseerde kinder- en jeugdpsychiatrie. 

Wij zien de ontwikkeling van een kind als dynamisch; ieder kind en gezin is anders, wij werken klacht- en hulpvraaggericht, doen wat nodig is op basis van de laatste wetenschappelijke inzichten (evidence based practice/protocollen).

Naast de klachten waarvoor wordt aangemeld, brengen wij de positieve eigenschappen en krachten van uw kind in beeld en leggen hier eveneens de nadruk op binnen de diagnostiek en behandeling.

Indien er intensievere zorg nodig is dan wij kunnen bieden, verwijzen wij door naar andere zorgaanbieders.

In de jaren dat ik bij Accare met hen samenwerkte op de poli voor kinder- en jeugdpsychiatrie in Deventer heb ik beiden leren kennen als deskundige, ervaren collega’s met uitstekende resultaten, efficiënt werkend volgens aanbevolen richtlijnen, betrouwbaar, en vriendelijk en open in contact. Brigitte en Anniek hebben ieder hun eigen specialisaties waarmee ze elkaar bijzonder goed aanvullen. Dat maakt hen zowel op het gebied van psychodiagnostiek als behandeling breed inzetbaar. Ouders kunnen hun kind met een gerust hart bij hen aanmelden.

Voor de jongere

Iedereen is weleens boos, bang of verdrietig. Het kan zijn dat er problemen zijn thuis, op school of met je vrienden of vriendinnen. 

Ook kan het zijn dat je een nare gebeurtenis hebt meegemaakt waardoor je leven plotseling in de war wordt gestuurd.

Dat is heel normaal, als deze gevoelens een lange tijd blijven aanhouden en het lukt je niet (met hulp van je ouders) je beter te gaan voelen, kun je hulp bij ons vragen. 

Voor ouders

Ieder kind is weleens boos, bang of verdrietig, dat is heel normaal. 

Als u ziet dat deze gevoelens van boosheid, angst of verdriet bij uw kind een lange periode blijven aanhouden en het niet lukt er samen met uw kind uit te komen, kunt u hulp van ons inschakelen. 

Als u zich als ouder al langere tijd zorgen maakt over de ontwikkeling van uw kind, is het mogelijk met u mee te kijken naar de mogelijke oorzaken.  

Lid van